dolany text

znak

Tříkrálová sbírka 2020

Opět v naší obci proběhla Tříkrálová sbírka.

Do kasiček se letos vybralo 6 068,-Kč.

I letos tuto akci vedla paní Daniela Rawsthorne. Poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na sbír