dolany text

znak

Obecní kronika

Naše obec vede svoji kroniku od roku 1895. Do roku 1938 prováděli do kroniky stručné zápisy starostové obce – František Pluhovský, Václav Buben, Josef Mareš, Arnošt Pluhovský. V období II. svět. války kronika nebyla vedena a toto období bylo v kronice dodatečně doplněno formou retrospektivního zápisu na základě výpovědí pamětníků. Po roce 1945 byl kronikářem Josef Poledno až do roku 1967, následoval kronikář Josef Košťál č.p. 24 do roku 1988, dalším kronikářem byl Josef Knížek č.p. 125 do roku 2010. Nynějším kronikářem je Jana Pavlíková čp.90.

kronika01