dolany text

znak

Aktuálně

Pracovníci finančního úřadu budou pomáhat občanům z Lázní Bohdaneč a okolních obcí s vyplňováním formulářů daně z příjmu a to v Langrově síni na radnici v Lázních Bohdaneč-Masarykovo nám.1- ve dnech 16.3. a 18.3.2020 od 13:00 do 17:00.
Opět v naší obci proběhla Tříkrálová sbírka. Do kasiček se letos vybralo 6 068,-Kč.I letos tuto akci vedla paní Daniela Rawsthorne. Poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na sbír
1.1.2020 29.1.2020 26.2.2020 25.3.2020 22.4.2020 20.5.2020 17.6.2020 15.7.2020 12.8.2020 9.9.2020 7.10.2020 4.11.2020 2.12.2020 30.12.2020
Naposledy v roce 2019 bude otevřeno  11.12.Poprvé v roce 2020 bude otevřeno 15.1.