dolany text

znak

Aktuálně

Pracovníci finančního úřadu budou pomáhat občanům z Lázní Bohdaneč a okolních obcí s vyplňováním formulářů daně z příjmu a to v Langrově síni na radnici v Lázních Bohdaneč-Masarykovo nám.1- ve dnech 16.3. a 18.3.2020 od 13:00 do 17:00.
Opět v naší obci proběhla Tříkrálová sbírka. Do kasiček se letos vybralo 6 068,-Kč.I letos tuto akci vedla paní Daniela Rawsthorne. Poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na sbír