dolany text

znak

Aktuálně

Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci dne 9.1. V letošním roce se nepovedlo zorganizovat tuto akci v režii obce, proto u nás obcházeli děti, které vyslala Charita Pardubice. Před vlastním koledováním byli občané upozorněni rozhlasem. I když vše proběhlo narychlo a improvizovaně, přesto se v naší obci vybralo krásných 2 670,-Kč.…